Ongewenste asielzoeker

Ik word nog eens een echte jurist (iedereen die zegt ‘dat wordt eens tijd, je bent al twee jaar aan het promoveren’ schop ik met m’n gegipste been)! Vorige week werd mijn eerste juridische stuk gepubliceerd: een annotatie van een uitspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens (EHRM). Het arrest van het EHRM ging over een Afghaanse man (I.) die met zijn vrouw en kinderen asiel had aangevraagd in Nederland, maar uiteindelijk was afgewezen omdat hij als officier in de Afghaanse communistische geheime dienst misschien ernstige strafbare feiten zou hebben kunnen plegen. Daarom werd hij tevens ongewenst verklaard, wat betekent dat hij geen legale verblijfsmogelijkheden in Nederland meer heeft en ook geen aanspraak meer kan maken op enige bijstand of sociale zekerheidsvoorzieningen. De man kon echter ook niet terug gestuurd worden naar Afghanistan, omdat hij daar wellicht gemarteld zou worden – bovendien zou geen enkel ander land de man graag willen opnemen. Oftewel: I. verkeerde in een ‘legal limbo’.

De laatste tijd is er veel aandacht voor asielzoekers zoals I. Op het Nederlandse beleid om iedere Afghaanse oud-officier van het communistische regime bijna automatisch uit te sluiten van vluchtelingenstatus – zonder redelijk bewijs van de gepleegde strafbare feiten – is veel kritiek van vluchtelingenorganisaties en UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. En terecht! Zoals ik mijn annotatie aangeef, is het Nederlandse beleid wellicht strijdig met meerdere bepalingen uit het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Blijkbaar heb ik wat zinnigs gezegd, want ik vernam zojuist dat mijn annotatie is doorgestuurd naar de Vreemdelingenkamer van de Raad van State ter leering ende vermaeck.

Wie meer wil weten, kan mijn noot lezen – er zit een ook voor leken begrijpelijke samenvatting van de zaak bij. Tadaa: Annotatie EHRM.

 1. Niet heel Nederland is enthousiast over het huidige vreemdelingenbeleid en asielbeleid, gelukkig maar dat er in Nederland nog mensen met een hart leven. Wanneer zich steeds meer mensen tegen het vreemdelingenbeleid gaan verzet zullen de rapporten van Amnesty International over Nederland steeds minder nijpend worden.

  Het rapport van Amnesty International 2010

  Klik om toegang te krijgen tot rapport_vreemdelingendetentie_1.pdf

  Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

  Artikel 11
  1. Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt
  vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehouden
  te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet
  bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij
  hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn
  toegekend.
  2. Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig
  strafrechtelijk vergrijp op grond van enige handeling of
  enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal
  recht geen strafrechtelijk vergrijp betekenden op het
  tijdstip, waarop de handeling of het verzuim begaan
  werd. Evenmin zal een zwaardere straf worden
  opgelegd dan die, welke ten tijde van het begaan van
  het strafbare feit van toepassing was.
  Artikel

  Verdacht zijn van oorlogsmisdaden is nog niet schuldig zijn aan het feit. Eerst bewijzen en dan veroordelen en dan maatregels nemen.

 2. Joke

  Interessante materie. Boeiend om te lezen over een dergelijke zaak vanuit een juridisch oogpunt, in plaats van emotie gekleurde media.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: